Bán Kinh Thánh tại Sài Gòn.

Chúng tôi bán Kinh Thánh cho bạn với giá gốc. Nghĩa là bạn của ông Tôn Phi gửi Kinh Thánh đến cho ông Tôn Phi bán. Không lấy lời.

Phòng trào đọc và nghiên cứu Kinh Thánh tăng cao ở Sài Gòn. Ảnh: Một bạn nữ đang cầm trên tay cuốn Kinh Thánh (khổ nhỏ) của tác giả Tôn Phi.

Sách do nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành, hợp pháp trên toàn cầu. Bản dịch này là bản dịch năm 1925 của chí sĩ Phan Khôi:

Sách dày 1239 trang. Có bản đồ xứ thánh, bản đồ truyền đạo của Phao-lô.

Sách đầy đủ 66 cuốn từ Cựu ước đến Tân ước:

Các bạn cần mua Kinh Thánh thì liên lạc với:

Nhà văn Tôn Phi: +84344331741

Hoặc tốt nhất là gửi thư đến:

Tonphi2021@hotmail.com.

Còn nếu muốn mua với số lượng lớn thì liên hệ với chị Mai Hương.

Loại khổ to: 300.000 VNĐ.

Loại khổ nhỏ: 200.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s