Cần chuyển đổi học vấn từ hàm thụ sang sáng tạo.

Không có nước nào có nhiều kỹ sư, cử nhân trên mật độ dân số hơn nước Việt Nam. Vậy tại sao con dao y tế cũng không sản xuất được? Đó là bởi trọng điểm của học vấn là hàm thụ.

Sau triết gia Lương Kim Định, triết gia Lê Minh Tôn nhận xét rằng: Cần chuyển đổi học vấn từ hàm thụ sang sáng tạo. Khi đó mới không phải mua hàng.

Trung Hoa có câu chuyện, thần y Hoa Đà đi qua cái chợ. Thấy một người bị lòi ruột, ông lấy dao, kim chỉ trong túi ra khâu. Người đó bị lòi ruột thời thanh niên, sống được đến năm 80 tuổi. Nghĩa là nền cơ khí của Trung Hoa 2000 năm trước đã vượt nền cơ khí của Hà Nội ngày nay. Tất nhiên bên Trung Hoa cũng thất truyền nhiều kỹ nghệ.

Tôi không tài trợ cho ai cả. Tôi mua hàng ủng hộ bạn nếu bạn có sáng chế, phát minh. Có cho các y bác sĩ bao nhiêu tiền thì cũng hết, ông cha ta có câu: “Nhân dục vô nhau”, nghĩa là lòng tham không đáy. Chi bằng huấn luyện các y bác sĩ trở thành các nhà khoa học, có sáng chế, phát minh và bán chúng cho người nước ngoài.

Ảnh minh họa: Khách Tây mua sách Bí quyết của sự sáng tạo của nhà văn Tôn Phi.

Việc con dao cắt 3 lần có ăn da hay không, không nằm ở bộ tài chính, mà nằm ở bộ giáo dục. Giàu nghèo không nằm ở nơi bằng cấp cao hay bằng cấp thấp, mà nằm ở nơi văn hoá cao hay văn hoá thấp. Biết được điều này rồi, một bộ trưởng mới tổ chức được một nền y tế có tích lũy tư bản và có chiều sâu.

Người học giỏi là người có phát minh. Người không có phát minh chưa phải là người học giỏi. Vào thời phái đoàn đoàn Đông Đức sang thăm Việt Nam và khảo sát, họ nói rằng chỉ có ông Tạ Quang Bửu là đủ tiêu chuẩn để làm bộ trưởng. Còn lại chưa đủ tiêu chuẩn.

Bài viết đã được đưa vào sách Bí quyết của sự sáng tạo của nhà văn Tôn Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Tác giả phát minh nhà xuất bản PDF

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

4 comments

  1. Giáo dục hàm thụ bóp chết quyền trẻ em hợp Hiến từ giáo dục phổ thông phổ cập bắt buộc hợp pháp Điều 14 Luật giáo dục năm 2019. Tất cả học sinh không thuộc phe đảng đào tạo xong phổ thông không thể tự đứng bằng đôi chân của mình để nuôi sống bản thân. Những học sinh được đào tạo thuộc phe đảng vào nhà nước thì trả giá một đi tù, hai là không đi tù thì trả nghiệp đến lúc chết.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s