Nhà xuất bản Sống Mới tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

Nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới đang làm sách PDF. Trước khi xuất bản sách PDF đi khắp toàn cầu, cần phải in bản thảo ra giấy và được đi đọc lại kỹ càng.

Ngoài trưởng phòng kinh doanh, chúng tôi như định kỳ cần tuyển thêm tác giả, biên tập viên, họa sĩ và nhân viên thống kê. Ngoài ra còn cần thêm phiên dịch viên.

Mức lương của trưởng phòng kinh doanh: thỏa thuận. Cộng theo trợ cấp của Tập đoàn xuất bản Charlie.

Charlie là một môi trường có văn hoá cao. Ở đây coi trọng sự sáng tạo. Các cán bộ cấp cao của nhà xuất bản đều là những người có phát minh, sáng chế. Mỗi bạn vào đây đều cần học hỏi nhiều mới làm việc được. Người không biết sẽ được đào tạo. Trước hết là phải học tôn trọng thực tế khách quan.

Chúc ngày mới an khang, thịnh vượng.

Ứng tuyển tại: tonthanck@gmail.com

Các tác giả gửi bản thảo tại: beauteme@gmail.com.

Liên lạc giám đốc nhà xuất bản: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s