Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn tối.


Tối nay bố Phi mời bác Tương với cô Phượng đến nhà mình cùng ăn tối.
Con gái Bảo An hỏi:

  • Bố Phi ơi. Tại sao không đi ăn nhà hàng.
  • Tiền đâu mà đi ăn nhà hàng hả con?
    Bé Bảo An nói:
  • Bố Phi ơi. Bố kỳ vậy. Lúc nào cũng than nghèo, không có tiền. Vợ con xin tiền thì không cho, người ngoài xin thì cho.

Ảnh 1: Mẹ M. và con gái.
Ảnh 2: Cô Phượng cầm sách của bố Phi.
Ảnh 3: Bố Phi và bác Trần Tương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s