Vì sao các kỹ sư được sách của nhà xuất bản Sống Mới rất nhiều?

Ảnh tư liệu: Một cô sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đang đọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi.

Ngày nay, các kỹ sư biết rằng, để quản trị các dự án khoa học lớn, họ vừa phải giỏi khoa học tự nhiên, lẫn khoa học xã hội. Nhiều kỹ sư đã đặt mua các sách của nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.

Trong ảnh, một cô kỹ sư ngành điện của trường đại học Tôn Đức Thắng mua và đọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi. Một cuốn sách gây được tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Giá sách không cao, 230.000 VNĐ, bằng một bữa nhậu hay bằng một cái áo, cái quần. Nhiều người mua sách về cho con học.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: Tonthanck@gmail.com
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s