Vì sao học phí đại học năm sau cao hơn năm trước?

Phê Tây phương, người ta quan niệm các trường đại học như các tập đoàn Tư Bản.

Lối tổ chức đại học ở Việt Nam buộc ngân sách phải rót từ trên xuống và trường đại học không còn cách làm giàu nào khác đi thu tiền của sinh viên.

Lối tổ chức đại học của Tây phương, trường đại học làm giàu bằng phát minh, s

Để giảm học phí đại học, chúng ta cần quán triệt mấy điều như sau:

Dẹp hết sách phô-tô, chỉ cho dùng sách in chính hãng.

Không nên cấp bằng theo tín chỉ (unit) mà nên cấp bằng theo dự án (project). Lúc làm một dự án, buộc người học phải hủy động mọi trí tưởng tượng. Còn lúc làm theo tín chỉ, chép lại bài của người đi trước là xong, kể cả những trường đại học lớn.

Thưởng lớn cho các em học sinh có phát minh, sáng chế.

Mở rộng tự do xuất bản cho tầng lớp sinh viên.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Nhà sáng lập ngành tái chế thông tin.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s