Bán sách Thơ văn của Phan Bội Châu, nhà xuất bản Văn Học.

Bản in năm 1985, đã ngưng tái bản.

Giá sách: 200.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s