Nhà báo Lê Trung Khoa, tấm gương nhà báo tự học thành tài.

Tuy không được đào tạo cách bài bản trong bất kỳ một trường đại học, hay trung cấp báo chí nào, nhưng nhà báo Lê Trung Khoa đã tự học thành tài và trở thành một trong những nhà báo giỏi nhất thế giới hiện nay.​

Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ kênh thời bao.de, xuất thân từ dân khoa học kỹ thuật. Khi chuyển sang văn chương, bước ban đầu anh gặp nhiều khó khăn. Về sau, nhờ nỗ lực học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, Lê Trung Khoa đã trở nên một nhà báo dày dặn kinh nghiệm dặm trường.

Trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu muốn, bạn đều có thể tự học và sẽ được vươn lên. Chúng tôi, nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam, giúp đỡ các bạn vươn lên như vậy.

Hiệp hội ký giả Đức công nhận Lê Trung Khoa là một thành viên chính thức. Anh là một niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam khắp toàn cầu.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com. +84344331741 (phone, whasapp, signal)

Bài viết đã được đưa vào sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh của tác giả Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s