Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Ảnh 1: Bà chủ tập đoàn Charlie đang ngồi trong quán.

Bố và con gái đi bộ ra quán gặp mẹ. Cô giáo chủ nhiệm của bé Bảo An, một người bạn thân của gia đình Charlie, sáng nay cũng sẽ tới ăn sáng cùng bố Phi và mẹ M.

Bố Phi.

Bố Phi nghe.

Bố Phi cõng con như ngày xưa nhé?

Lớn rồi, tự mà đi, bố không cõng nữa.

Ảnh 2: Ông Charlie đang dắt con gái đi ăn sáng.

Sao hôm qua con thấy bố Phi cho cô giáo chủ nhiệm 5 triệu?

Cô giáo cần đóng tiền phòng, nên bố cho cô 3 tháng luôn.

Hôm nay, mẹ M. giảng Kinh Thánh, truyền đạo cho cô giáo. Bố Phi ngồi nghe phụ họa. Hôm nay mẹ M. dạy cho cô giáo nghe bài: Sự mầu nhiệm tha tội và đấng Christ An Xang Hồng.

Bà M., tức Tôn phu nhân, tức bà chủ của Tập đoàn xuất bản Charlie, thuộc nhiều Kinh Thánh hơn chồng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Đặt mua sách Tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi

Tác giả: Tôn Phi. Số ISBN: 9798809362467 Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ. (In màu toàn bộ). Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com .

10,86 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s