Là nhà khoa học, chúng ta nên làm việc trên tư liệu gốc, không nên làm việc trên tư liệu nghe nói.

Ông Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022. Photo by Đình Qúy.

Là nhà khoa học, chúng ta nên làm việc trên tư liệu gốc, không nên làm việc trên tư liệu nghe nói.

Vì sao các nhà khoa học Cơ-đốc giáo ở các nước Tư Bản Tây phương có nhiều phát minh? Vì họ nghiên cứu Kinh Thánh. Lời cầu nguyện trong Chúa có quyền năng.

Ảnh bìa sách Giáo trình văn học Trung Quốc của ông Tôn Phi. Sách được

Các nhà khoa học Cơ-đốc giáo cám ơn Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự khôn ngoan thiên thượng và sự bình an. Họ cầu nguyện Chúa cho người ở tỉnh này đến gặp được người ở tỉnh kia được suôn sẻ, để gặp gỡ nhau trong sự quan phòng của Chúa. Họ cầu nguyện trong danh đấng Christ. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban Phước cho bạn và gia đình bạn. Vì thế tình bạn giữa các nhà khoa học Cơ-đốc giáo rất lâu dài.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

2 comments

  1. Triết lý gia Tôn Phi Quá cao siêu.. quá đẳng cấp…Ngang tài ngang sức với Gia Cát Lượng

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s