Truyện ngắn: Ngày mai đã muộn rồi.

Bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, nhận sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine của tác giả Tôn Phi. Bản quyền ảnh: Nghiêm Sỹ Cường.

Hồi bố Phi và cô Lệ Xuân làm sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine, đã biết là lành ít dữ nhiều.

Cho đến khi bà đại biện lâm thời Zhynkina cầm trên tay cuốn sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine thì mới tạm coi là bước đầu thành công.

Bố Phi đang ngồi trong quán, uống ly cà phê, và nhắn tin cho cô Lệ Xuân. Có thể cô sẽ ở lại Hàn Quốc, không về Việt Nam trong 10 năm tới. Cô nói: “Ngày mai đã muộn rồi. Em sẽ giúp anh ngày trong ngày hôm nay.“

Ngày trước học ở Việt Nam, có đợt bố Phi lãnh lương nhà báo 14 triệu, cho cô Lệ Xuân 7 triệu để mua laptop mới. Cô học thành tài và được đi du học Hàn Quốc.

Đệ nhất phu nhân Võ Lệ Xuân.

Cô Lệ Xuân vẫn hay nói đùa rằng: Nếu hồi đó anh Phi không cho em 7 triệu, thì giờ này em vẫn còn ngồi ở Việt Nam. Lúc bố Phi và cô Lệ Xuân đi chơi chung với nhau, bọn bạn hay trêu rằng: Đệ nhất phu nhân Võ Lệ Xuân.

Từ ngày ra cuốn sách “Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine”, bố Phi có rất nhiều kẻ thù. Đặc điểm của dân Việt Nam là đợi cho sới chọi trâu tan hàng rồi mới vào can thiệp. Nói đúng hơn là đợi xong xuôi rồi mới nhảy vào phẩm bình. Bố Phi làm cho ai điều gì, làm khi người ấy còn sống. Vì vậy ai khởi nghiệp, bố Phi cũng nhanh chóng gửi hỗ trợ đến cho họ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Donations

Đặt mua sách Tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi

Tác giả: Tôn Phi. Số ISBN: 9798809362467 Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ. (In màu toàn bộ). Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com .

10,86 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s