Vai trò của người mẹ trong cuộc sống ngày hôm nay thật là to lớn.

Viết bởi Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Thời đại này, vai trò của người mẹ trong gia đình lên cao và có thể vượt vai trò của người cha.

Khoa học đã chứng minh rằng sự sống di truyền qua ti thể của người mẹ chứ không phải qua ti thể của người bố. chỉ có Mẹ mới có thể ban sự sống cho tất cả chúng ta.

Ngoài quê, phía Bắc, các gia đình chồng vẫn bắt nạt vợ nhiều.

Sự vui tính và hài hước của bố nhiều hơn của mẹ. Ai cũng phải có trách nhiệm nuôi con cả. Đàn ông, đàn bà đều vậy. Ngoại trừ một số kẻ ác.

Trong xã hội, việc trị quốc có thể phân thành hai đường lối: nguyên lý mẹ và nguyên lý cha. Nguyên lý cha (pháp trị) chỉ dựa vào luật pháp, sẽ gây ra nhiều bất công xã hội. Nguyên lý mẹ (lễ trị) vốn bị hiểu lầm là sẽ không sinh ra kinh phí nhưng nhìn dưới góc độ khoa học thì duy chỉ nguyên lý mẹ mới có khả năng dàn hoà các lực lượng đối lập.

Ngày ngày, mẹ của mỗi chúng ta dõi theo từng bước đi của các con cái. Nên nếu chúng ta phạm tội là đang làm đau lòng mẹ ở nhà đấy. “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.”

Ngày hôm nay, lại có đạo Đức Chúa Trời Mẹ. Tên đầy đủ là Hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng lại ăn khớp với Kinh Thánh, cô dâu trong đám cưới của Chúa Giê-su, vợ mới trong sách Khải Huyền. Điều này quá đỗi lạ lùng đối với thảy những ai vốn chỉ nghe nói đến Đức Chúa Trời Cha. Đức Chúa Trời Mẹ thậm chí chưa có kể cả trong lý thuyết.

Đạo của Đức Chúa Trời là đạo của những điều bất ngờ. Đúng không?

Ảnh: Anh thanh niên đi buôn lỗ, chạy về xin tiền mẹ để đi buôn tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s