Khoa học lớn lên cùng năm tháng.

Những ngày đầu khởi nghiệp vô cùng khó khăn. Chúng tôi không có kinh phí, không có vốn, chỉ có tình yêu khoa học.

Tôn Phi tạo ra môi trường-cộng đồng khoa học Charlie để ai có gì thì lên đó bán thứ nấy. Các nhà khoa học viết công trình, đưa lên Charlie và bán trên Charlie. Khách đi qua mua công trình và trả tiền cho nhà khoa học. Môi trường mỗi ngày một lớn. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ vẫn không ngớt lời khen ngợi Tôn Phi. Tại sao bạn lại nghĩ ra được một môi trường như vậy?

Đó là nhờ, 60% là ân điển của Thượng Đế, 40% là nỗ lực học tập của cá nhân. Khoa học là gì? Khoa học không phải là chế tạo ra những cái gì ghê gớm, khoa học là sự tiếp nối kéo dài trực giác.

Khoa học minh họa cho chân lý. Nói vậy cũng có nghĩa nói rằng, khoa học minh họa cho Kinh Thánh. Chúng tôi tin rằng các bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi. Thậm chí, hơn chúng tôi. Giờ đây, chốt chặn độc quyền xuất bản đã được xé toang, bạn có thể bán công trình khoa học của mình cho bất kỳ ai cần đến nó. Chúc các bạn thành công.

Một người bạn lớn của chúng ta, kỹ sư Nguyễn Kim Khanh, có một câu nói trứ danh mà tôi cùng với bạn hãy cùng nhau ôn lại:

“Không có một sự dối trá nào đứng vững trước được thời gian. Không có sự thật nào không lớn lên cùng năm tháng.”

Khoa học, khi đi đến tận cùng, sẽ là một khoa học toàn diện. Ở đó không còn phân biệt mày-tao, ngành nghề hay quan điểm. Ở đó chân lý hiển hiện sáng rõ như ngọc liên thành.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2022.

Ảnh: Hai nhà khoa học thuộc Tập đoàn Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s