Nguyên nhân cuộc khẩu chiến giữa sư Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh.

Ảnh tư liệu: từ trái sang phải: Sư Thích Trúc Thái Minh và sư Thích Nhật Từ.

Sư Thích Nhật Từ và sư Thích Trúc Thái Minh được coi là hai sư có học vấn cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Vừa rồi có cuộc khẩu chiến giữa hai sư cũng quanh việc cúng dường.


Vậy, sư nào đúng, sư nào sai, và con người thực thì sai hay chủ nghĩa sai từ đầu? Chúng ta hãy tìm hiểu ở trong Kinh Thánh.


Sáng thế ký chương 3, câu số 19, Môi-se chép: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”.


Vậy, không có chuyện người ngồi đợi người khác đến cúng dường. Kinh Thánh trước kinh Phật 1000 năm. Thời điểm Môi-se chép Kinh Thánh là 1500 năm trước Công nguyên.
Vậy, màn đấu đá giữa sư Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh không phải là hiện tượng hiếm hoi mà là do bản chất của chủ thuyết.

Một bài báo, như bài báo của nhà báo Lê Trung Khoa, Đức, đã làm mất doanh thu hàng tỷ của ngôi chùa. Bản chất của Phật giáo là sự tự giác và chưa trả lời được câu hỏi làm thế nào để ăn được trái sự sống. Dù sao cũng phải khen ngợi các nỗ lực của Thích Ca làm lành lánh dữ.

Việc ăn xin không phải là xấu. Nhưng nó chỉ nên thời đoạn. Khi nó trở nên dài hạn, trong khi bạn có tự do lao động, rõ ràng có câu hỏi lớn cần mổ xẻ, phân tích.

Mọi thứ thuyết chống lại thiên nhiên đều sẽ đi vào bóng tối, dù không ai làm gì nó cả. Bởi vậy chúng được gọi là giả thuyết chứ không phải là thuyết.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Xoá bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan của tác giả Tôn Phi. Sách phát hành toàn cầu. Mời các bạn đón mua.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s