Truyện ngắn: Chú bé đánh giày.


Hôm bữa, công an tới gặp Tôn Phi. Họ hỏi một câu rất cợt nhả:

  • Nghe nói mày đang làm cho FBI à?
    Tôn Phi trả lời:
  • Tôi làm việc cho quân đội của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo.
    Nghe đến đó, họ về luôn.

Sáng nay, vợ chồng ông Charlie lại đến quán quen. Bà Charlie dạy cho mấy đứa nhỏ học bài. Ông Charlie cởi giày cho đứa trẻ kế bên ngồi đánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s