sự kết nối giữa Kinh Dịch và Kinh Thánh.

Ý niệm căn bản nhất, về Trời và Đất, Thiên và Địa, người Trung Quốc có câu:
“Trời tròn đất vuông”.


Trời tròn nghĩa là bầu trời thì rỗng không, hình tròn thể hiện một không gian – thời gian của vũ tru. Khắp hết không gian là Vũ, suốt hết thời gian là Trụ. (Trích câu nói của Hoài Nam Tử.)


Trong Kinh thánh, sách Sáng thế viết, Thiên Chúa phán : “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.” Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm (Khôn – vòng tròn) với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời” – Trời tròn.


Thiên Chúa phán : “Nước phía dưới trời phải tụ lại (liền thành 1 vạch ) một nơi, để chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn – (Kiền – Càn – Khôn) là “đất”.


Theo lý giải thì trời tròn vậy phải diễn tả bằng 3 vạch đứt – chia làm 6 đoạn với 1 cái vòng tròn xung quanh, vì nó mới tạo thành khoảng không ở giữa. Đất vuông thì là 3 vạch ngang – nước tụ lại một nơi, chỗ cạn lộ ra, thế là thành vạch ngang.


Thế nhưng trong Kinh Dịch thì quẻ Càn vi Thiên (càn là trời) lại viết bằng 3 vạch ngang. Quẻ Khôn vi Địa (Khôn là Đất) thì lại viết bằng 3 vạch đứt.


Từ Khôn có nghĩa là vòng tròn, từ càn, nghĩa là vạch thẳng.
Vậy theo ý kiến của mình, chúng ta phải hiệu chỉnh lại: Khôn Vi Thiên, Càn Vi Địa mới chuẩn xác.

Còn quẻ khảm Quẻ ly tớ tìm dc gốc của nó. Sau khi đối chiếu với chữ giáp cốt. Từ giáp cốt chính là hình tượng hóa của 2 hình ảnh quẻ ấy luôn. Từ thủy giáp cốt bao gồm 3 vạch 2 đứt 1 thẳng. Ng ta vẽ nên từ quẻ khảm. Chữ hỏa là 5 vạch chiếu vào nhau. Chiếu lên mặt phẳng cũng ra được 3 vạch. 1 vạch ngang 2 vạch đứt. Văn tự thì có từ xưa và là cái chính xác nhất, còn về sau qua bao thế hệ sẽ thất lạc đi. 64 quẻ kinh dịch có 64 tên – 64 từ. Từ đó diễn tả mọi việc cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s