Ngôn ngữ của loài người trước nạn đại hồng thủy.

Viết bởi Trần Đức

làm pho-to. làm thêm ngôn ngữ học. tớ đang soạn 1 bài gửi.

Mình xin diễn tả kỹ hơn về ngôn ngữ đầu tiên của Nhân loại trước khi Đức Chúa Trời làm phép, sáng tạo ngôn ngữ thứ hai cho chúng ta ở tháp Ba bên.

Đứa trẻ nói tiếng A đầu tiên – tiếng khóc
Ư Ư Ư rồi M M M
Từ MA MA là từ chung cho mọi ngôn ngữ trên đời.

Tiếng kêu của các loài động vật, loài chó mèo gần gũi với con người, học được tiếng Meo meu, Au Au Au…

Nô-ê xấu hổ khi thấy mình trần truồng.
Hệt như Nim rốt, là tay anh hùng trước mặt Đức Chúa Trời.
Con người dùng Lửa nung gạch (đất) xây tháp Ba-bên.
Đức Chúa Trời thể hiện quyền làm cha của mình, dạy ngôn ngữ và phân rẽ nhân loại khắp trái đất (cho đi học).

Bạn đọc phản biện lại tác giả: Ductran1191@gmail.com.

liên lạc nhà khoa học Tôn Phi, giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s