Con mèo đánh nhau với con rắn thì con nào được?


Câu trả lời là con mèo.
Cũng vậy, với thế trận các nước ngày nay.
Trung Quốc như rắn, rồng.
Nga như con gấu.
Mỹ như con chim ó.
Trung Quốc thấy Mỹ là trốn, y như con rắn thấy đại bàng là trốn, dù con rắn to tới đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s