Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.


Năm 2022, vừa khi chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra, bố Phi viết cuốn Cuộc kháng chiến của nhân được, xong rồi cho người dịch sang tiếng Anh và tiếng Ukraine.
Bà đại sứ Ukraine nhận được sách của bố Phi, bùi ngùi xúc động. Bà hay gọi điện FaceTime với bố Phi.

  • Bảo An ơi. Bà đại sứ Ukraine cho con 100 usd này. Nhưng con phải nói chuyện tiếng Anh với bà ấy.
  • Dạ.
    Chú Huy Hoàng cũng lì xì cho bé Bảo An 200.000 VNĐ.
    Sáng nay có bà kiến trúc sư Hồng đi ăn sáng cùng gia đình Charlie. Bà là người Hàn Quốc, nhưng vô cùng thích thú cuốn Việt sử đại cương của bố Phi. Hôm nay là chủ nhật, bố Phi mời bà Hồng sang chơi cùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s