Bán sách Lỗ Tấn, nhà lý luận văn học, giá 200.000 VNĐ.

Tên sách: Lỗ Tấn, nhà lý luận văn học.
Nhà xuất bản Đại Học và Giáo Dục Chuyên Nghiệp. Phát hành năm 1977.

Giá sách: 200.000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách:
142720499- Ngân hàng ACB- Chủ Tài khoản: Tôn Phi.
Liên lạc:
Tonphi2022@hotmail.com.
Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s