Giới thiệu ứng dụng đám mây Terabox miễn phí.

Viết bởi Tôn Phi.

Terabox là một nhà cung cấp đám mây điện toán miễn phí. Bạn được cung cấp 1 TB miễn phí, tức là gấp 100 lần Google Drive.

Chúng ta hãy cùng nhau sử dụng đám mây Terabox nhé. Hình ảnh, câu thơ, cuốn sách của bạn nên lưu trữ ở trên Terabox. Đăng ký rất đơn giản. Chỉ cần email của

Lưu ý, bạn cần sao chép tài liệu của mình ra hai nơi. Một nơi là ổ cứng vật lý của bạn. Nơi kia là đám mây ở Hoa Kỳ. Ví dụ, các họa sĩ vẽ xong bức tranh thì nên gửi lên đám mây.

Ở Sài Gòn, ông Tôn Phi hỗ trợ cài đặt đám mây Terabox, mời các bạn đến thăm. Giá một ly cà phê (50,000 VNĐ), tôi sẽ cài đặt đám mây cho bạn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s