Hiểm họa của việc gọi hồn.

Tranh minh họa tư liệu: Đấng tiên tri Sa-mu-ên đang xức dầu thơm cho Đa-vít, xác nhận cậu bé sẽ làm vua trong tương lai gần.

Khi thất thế, vua Sau-lơ thuê bà đồng gọi hồn tiên tri Sa-mu-ên. Sa-mu-ên hiện lên, mắng cho Sau-lơ một trận.

Nói về gọi hồn, 1000 trường hợp thì 999 trường hợp là maquỷ lên. Nó nói đúng những việc người đi làm trong quá khứ, nên người ta tưởng nó là người nhà nạn nhân.

Rồi, Đa-vít lên ngôi vua israel, thay cho Sau-lơ.

Gọi hồn là một hành động cực kỳ man rợ. Ngay sau khi gọi hồn, vua Sau-lơ nhìn như người điên, các bước đi tiếp theo hoá ra rồ dại. Ngày nào, người còn là chàng thanh niên cao ráo, lịch sự nhất trong dân Israel.

Bởi vậy, tại Do Thái, người ta cấm tiệt việc gọi hồn.

Ông bà chết rồi, con cháu hiếu thảo mua nhang về thắp. Thời trước không biết thì bảo là học hành thấp, văn hoá thấp. Thời nay biết rồi, cần tránh dị đoan này.

Vua Đa-Vít, một người tuân phục lời Đức Chúa Trời, không thực hành mê tín dị đoan, được Đức Chúa Trời chúc phúc, làm vua vững bền của nước Israel. Con cháu của ông, Đa-vit Ben-gu-ri-ôn, lại làm vua nước Israel vào năm 1948, sự kiện quốc gia tái lập chấn động khắp hành tinh.

Bài viết đã được đưa vào sách Xoá bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan của tác giả Tôn Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

2 comments

  1. em góp ý chút. 1000 trường hợp gọi hồn thì 1000 trường hợp là ma quỷ. Con người khi chết đi thì chờ đợi ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Không có chuyện hiện lên nói chuyện với ai nha anh.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s