Hội nghị Hoà Bình Safrancisco năm 1951: Vai trò lãnh đạo và sự cao thượng của người Mỹ.

Tại Hoà Hội San Francisco Tháng Chín năm 1951, trước sự hiện diện của 51 quốc gia trên toàn thế giới, đại diện Quốc Gia Việt Nam là Thủ tướng Trần Văn Hữu đã đọc bản tuyên bố xác định chủ quyền đã có từ lâu đời của Quốc gia Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhân đây nhắc lại Hoàng Sa và Trường Sa có những di chỉ khảo cổ thuộc về dân tộc Chăm-Pa. Vào thời đó, Hải quân Chăm-Pa đã rất tiến bộ.

Với những lời lẽ hàm súc và chứng cớ lịch sử chính xác, thủ tướng Hữu đã long trọng tuyên cáo trước công luận thế giới chủ quyền toàn diện và tuyệt đối của Quốc Gia Việt Nam đối với vùng quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

Lưu ý rằng vào lúc đó, không phải mọi quốc gia đều đến dự hội nghị San Francisco. Còn có một số nước không tin tưởng Mỹ nên không đến dự.

Hoá ra trong trận chiến giữ nước lực lượng quốc gia dân tộc luôn là những người bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Có phái đoàn Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa không đồng ý với tuyên bố trên.

Nay chúng ta nhắc lại lời của Thủ tướng Trần Văn Hữu như một chứng cớ hùng hồn nhất để nói cùng Bắc Kinh và Hà Nội quyết tâm sắt son của người Việt quốc gia:

“Thật là nghiêm trọng và cảm kích cho Việt Nam được đến San Francisco tham dự công việc của hội nghị hòa bình. Sở dĩ phái đoàn Việt Nam được hiện diện tại đây là nhờ các tử sĩ của nước Việt và lòng hy sinh vô bờ bến của dân tộc Việt Nam. Là một dân tộc đã chịu đựng biết bao đau khổ để được sống còn và giành sự trường tồn cho một nòi giống đã có hơn 4 ngàn năm lịch sử.”

Nước Mỹ, người anh lớn lãnh đạo thế giới, đã mời các nước em út đến dự họp, để kiến tạo hoà bình. Hội nghị 1951 như hiệp ước Lutheran, đã ảnh hưởng rất lớn đến thế chiến lược toàn cầu sau này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s