Vì sao các đời chúa Trịnh ở Đại Việt đòi lại được đất đã rơi vào tay Trung Hoa?

Tranh minh họa vẽ chúa Trịnh Kiểm.

Trịnh Kiểm là một tên lưu manh và những tên lưu manh rất thích hợp để làm thủ tướng. Dưới thời của mình, Trịnh Kiểm đã đòi lại được vô số đất đai, chủ quyền của nước Đại Việt.

Đương thời, nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Trịnh Kiểm phò vua Lê, ra tay dẹp Mạc. Mạc vương chạy trốn lên Cao Bằng, vùng núi non hiểm trở phía Tây Bắc. Tại đây, nhà Mạc lại xưng vua và cắt đất cho Trung Hoa, chỉ mong sao được thiên triều Trung Hoa công nhận.

Nguyễn Ánh thống nhất được giang Sơn quả là một điều may mắn. Tập đoàn quân sự Tây Sơn, một băng đảng giặc cỏ, đánh bại các Chúa Trịnh, cướp chính quyền vua Lê. Người ta nói, nếu còn chúa Trịnh, thì năm 2022 này Việt Nam vẫn còn nhà Lê.

Trong sấm ký Trạng Trình, thời còn nhà Lê, tiên báo trước về danh xưng “Việt Nam”. Đối với những người còn đang sống thời đó, tên nước Đại Việt gần như không thể dịch chuyển được. Nhưng chỉ cần một cơn gió xoáy xoay vần, nhà Lê mất, nhà Nguyễn lên thay, đổi niên hiệu thành “Việt Nam”.

Nếu không có băng đảng Tây Sơn thì có lẽ, đất nước Đại Việt vẫn còn chia đôi Đàng Ngoài- Đàng Trong như Triều Tiên-Hàn Quốc hôm nay. Người ta nói rằng nhà Trịnh đã nhiếp chính cho nhà Lê thật tốt, cải tạo khoa cử, cải tạo đê điều. Tiếc là vào thời mạt Lê (mạt Trịnh), các chúa Trịnh đã đầu tư quá nhiều cho chiến tranh.

Về đối ngoại, kỷ nguyên của các chúa Trịnh là một kỷ nguyên khá thành công. Trịnh Kiểm và con cháu đòi lại được các phần đất của nước Đại Việt mà Mạc Đăng Doanh đã nộp cho Tàu. Các chúa Trịnh ngoại giao rất khéo.

Người ta nói, cuộc chiến 200 năm Trịnh-Nguyễn, đã làm tiêu tốn sự lương thiện của dân tộc. Cũng may nhờ cuộc chiến đó mà Việt Nam giao lưu văn hoá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có Trịnh Kiểm ra tay dẹp Mạc?

Trịnh Kiểm tuy là một tên lưu manh nhưng rất đạo đức. Ông chỉ dám làm thủ tướng chứ không dám lên ngôi vua.

Trước đó 1500 năm, ở bên Tàu, Tào Tháo, tức Nguỵ chủ, đã quên dặn các con, rằng không được cướp ngôi của nhà Hán. Các con của Tào Thái bất tuân, cướp ngôi, và bị Tư Mã Ý tiêu diệt. Rõ ràng, họ Trịnh ở Việt Nam khôn hơn họ Tào ở Trung Quốc.

Trịnh Kiểm theo Nguyễn Kim phò lập vua Lê Trang Tông. Làm tướng từ năm 37 tuổi đến năm 67 tuổi. Trong đời Trịnh Kiểm, trong nước không dám mọc lên một băng đảng phản loạn nào.

2 comments

  1. Đề nghị đồng chí Tôn Phi cháu tám đời Tôn ngộ không noi gương tiền nhân tiếp tục đòi thác bản giốc cho việt nam

    Like

    • Nguyen Duy Khoa ( Lê)Tôn Phi lại là cháu ba đời nhà Lê…..Duẩn,nên chắc đòi được Hoàng-Trương sa đó !🤣🤣🤣

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s