Vì sao không thể có thung lũng Si-li-côn ở Việt Nam trong 10 năm tới?


Năm nay là năm 2022. 10 năm tới là 2032. Việt Nam sẽ không thể có thung lũng Si-li-côn như Hoa Kỳ. Vì sao vậy?

Sản xuất phần mềm đi đôi với sản xuất phần cứng. Điều đó chỉ xảy ra tại các nước có tích lũy tư bản. Rất khó để có tích lũy tư bản tại Việt Nam.

Tích lũy tư bản là gì? Chúng ta cùng lấy một ví dụ: Một anh nhà giàu khác gì với một anh nhà nghèo có nhiều tiền?

Thung lũng Si-li-côn không phải tự dưng trên trời rớt xuống. Đó là kết qủa của 300 năm thành lập nước Mỹ. Trên cơ sở cuốn Kinh Thánh, các nhà lãnh đạo bang Texas đã đặt nền móng đúng cho thung lũng Si-li-côn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s