Nhà tư bản Tôn Phi gửi tặng nhân dân Ukraine một bữa cơm trưa.


Hôm nay, triết gia, nhà tư bản Tôn Phi ở Sài Gòn gửi tặng nhân dân Ukraine một bữa cơm trưa.


Một bữa cơm trưa ở Việt Nam có giá 25.000 VNđ. Trưa nay, nhà tư bản Tôn Phi ăn tạm gói mì, dành tiền ủng hộ cho nhân dân Ukraine.

Ở Việt Nam: các bạn chuyển đến:
Nguyễn Thị Mai Anh,
Số tài khoản: 00894012202
Ngân hàng Tp bank, chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Dự đoán rằng chúng ta vẫn sẽ phải ủng hộ nhân dân Ukraine lâu dài, kể cả sau khi chiến tranh kết thúc.

Bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, nhận sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine của tác giả Tôn Phi. Bản quyền ảnh: Nghiêm Sỹ Cường.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng 08 năm 2022.
Tôn Phi.


Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
(Gặp ông Tôn Phi).
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Donations

Tiếp tục quyên góp tiền ủng hộ cho nhân dân Ukraine.

Số tiền được chuyển thẳng đến Ukraine, không qua trung gian.

1,00 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s