Triết gia Lê Minh Tôn đề nghị mở ngành học quản trị dự án cơ khí tại Đông Dương.


Để sản xuất được các cỗ máy cơ khí chính xác, cần có người quản trị dự án cơ khí giỏi.

Ngành cơ khí khó hơn ngành xây dựng, nếu không muốn nói đã thất truyền. 2000 năm trước, Hoa Đà có con dao mổ huyền thoại, rạch mãi không bị cùn. 2000 năm nay Việt Nam không có lấy con dao mổ. Ngành cơ khí không sản xuất được con dao bệnh viện bằng con dao của Hoa Đà.

Kỹ nghệ cơ khí của nước Việt có thời đã rất tiến bộ. Vào 2500 năm trước, những người thợ của Việt vương Câu Tiễn đã sản xuất ra được những thiết bị cơ khí vượt xa các thiết bị của quân Ngô, nước Tàu. Đáng tiếc thời đó chưa có chuyên gia quản trị dự án cơ khí nên kỹ nghệ trên bị thất truyền và nước Việt đi thụt lùi cho đến tận hôm nay.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

One comment

  1. Mình thấy là mở ngành học quản lý phim cấp 3 là thấy khả quan hơn, từ dạo thúy kiều thì ngành phim cấp 3 đã thất truyền

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s