Truyện ngắn: GIA ĐÌNH CHARLIE RA THĂM HÀ NỘI


Mùa đông năm 2022, gia đình Charlie ra thăm Hà Nội. Bố Phi đưa vợ và con gái ra Bắc thăm anh em, họ hàng.

Trong nhà, bố Phi là người yếu nhất. Ra đến Hà Nội giữa tháng 11, bố Phi phải mặc áo ấm. Mẹ M. và con gái da thịt dày, mặc áo phông.

Bố Phi bỏ hai mẹ con tại nhà cô Hạnh. Bố Phi đi lang thang giữa phố phường. Bố Phi đã phá thế độc quyền xuất bản, như Triệu Tử Long phá trận Đương Dương-Trường Bản năm nào.

Ngồi ở Việt Nam, sách của Tập đoàn xuất bản Charlie pha trà hành ra khắp toàn cầu.

Bên Pháp, các giáo sư đại học tranh nhau đọc sách của bố Phi.

Sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi đã đến thư viện thủ đô Washington. Cho đến bây giờ, phe sử nô Bắc Bộ Phủ (Phần Huy Lê, Võ Văn Sen, Phạm Hồng Tung) thừa nhận là thua ông Tôn Phi mà chưa biết tại sao lại thua.

Sài Gòn, ngày 31 tháng 08 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s