Sức mạnh của lời cầu nguyện: Chúng tôi đã mở tập đoàn xuất bản như thế nào?

Ton Phi at university. Photo 2014.

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bào đều có những bí mật. Bề ngoài đạo mạo, họ không dám nói ra vì sợ phá sản. Chúng tôi nói cho bạn biết bí mật lớn nhất của Tập đoàn xuất bản Charlie, là tin vào Đức Chúa Trời Ê-lô-him.

Người ta nói rằng, người có tinh thần mưu cầu chân lý, chẳng chóng thì chầy, họ sẽ đến được với chân lý.

Người Việt Nam không được sách và trước tiên, chúng tôi phải bán sách cho người nước ngoài.

Khi chúng tôi mở nhà xuất bản Sống Mới, rồi Tập đoàn xuất bản Charlie, chỉ có một lượng vốn rất nhỏ từ những tháng ngày làm công nhân. Vậy mà chúng tôi cũng đã vươn lên được. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, bạn có năng lực lớn hơn chúng tôi và sẽ còn làm được nhiều hơn chúng tôi.

Người ta nói: “Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa”. Cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng đó là vinh quang giả dối. Bạn có thấy nhà xuất bản Giáo Dục, nhà xuất bản Trẻ hay nhà xuất bản Thanh Niên tiến lên được thành Tập đoàn xuất bản không? Vì sao vậy?

Ngày hôm nay, vô số bạn trẻ khắp thế giới, trong nam ngoài bắc, trên rừng dưới bể, tin vào Đức Chúa Trời Ê-lô-him. Vượt qua những truyền thống của gia đình (thực tế ấy là mê tín), họ đã đón nhận một nguồn nước sự sống mới.

Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên. Gia đình đó là Hội thánh của Đức Chúa Trời, nơi có Đức Chúa Trời Cha An-Xang-Hồng (người lập lại lẽ thật lễ Vượt Qua giao ước mới) và Đức Chúa Trời Mẹ Giê-ru-sa-lem. Bạn phải vượt qua được một số nghịch lý.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: +84344331741 (Phone, WhatsApp, Signal).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s