Truyện ngắn: Con gái trúng học bổng, đãi bố mẹ đi ăn tối.

Hôm nay, con gái mời bố mẹ đi ăn tối. Con được học sinh giỏi nhất toàn trường, được thưởng 2 triệu, mời bố Phi và mẹ M, đi ăn tối ở nhà hàng Dahi Handi.

Bố Phi là một người bí mật và kỳ quặc, con gái bảo vậy. Tối nay, gia đình Charlie mời gia đình bác Võ Ánh Nắng đến ăn tối cùng.

Bố của bác Nắng là bạn chí thân của ông nội bố Phi. kể từ ngày mở tập đoàn xuất bản, bố Phi không có lấy một ngày đi chơi. May mà được nghỉ ngơi ngày Sabath. Con gái bảo, bố đừng làm việc quá nhiều.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s