Tiềm năng của một đất nước văn hiến chi bang.

Tặng NV Tôn Phi. Ảnh từ ĐHDN 2019

Tiềm năng của một đất nước văn hiến chi bang là quá lớn.

Chạy đua cơ khí thì không thể bằng Đức, Pháp.

Chạy đua điện toán thì không thể bằng Mỹ, Hàn.

Hết thảy những ai học triết, học văn đều biết, trong triết lý đang tồn tại mấy vấn đề và nếu người nào giải được, người đó sẽ nổi tiếng khắp toàn cầu.

Cám ơn cô Kim Bảo.
Những đóng góp của cô cho nền văn học nước nhà thực sự to lớn.

Nếu triết lý, văn chương không tiến kịp đà tiến của văn mình cơ khí, thì ắt sẽ sinh ra nạn khủng bố ngày.

Việt Nam có cơ hội phục hồi trở lại để làm một đất nước văn hiến chi bang. Điều đó được hay không, còn chờ đất nước có thể vượt qua được khúc của cô cùng hiểm nghèo này.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 09 năm 2022.

Liên lạc nhà khoa học Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment

  1. Đương thời Nhà văn Lev Tonxtoi k0 biết đến cuộc CMTS Nga 1905, nhưng theo Lenin, những tác phẩm vĩ đại của Lev Tonxtoi lại là “tấm gương phản chiếu Cách mạng Nga”. Tại sao HNV k0 tổ chức Hội thảo điều này nhỉ? Với Nguyễn Du, có một ít nhà Nghiên cứu ngf Việt cũng đăt ra một vđ tương tự. Tonxtoi thì đứng trên lập trường của người nông dân gia trưởng mà chống lại chế độ chuyên chế đương thời, còn ND thì đứng trên lập trường PK chính thống nhưng lại phơi bày những tội ác những thói xấu của chế độ đó & bộc lộ một CNNĐ sâu sắc với những ngf đau khổ. Nói chung các Nhà văn lớn đều xung đột với thời đại & bộc lộ một cách nhìn khác biệt của riêng họ đối với thời đại. Tại sao các Hội Kiều hoc k0 tổ chức Hội thảo điều này nhỉ? Mà là vì sự tiến bộ của Tư tưởng & Nghệ thuật. Hay là có, nhưng đến đâu rồi? Đã thêm được cái gì mới với hơn nửa thế kỉ trước đã nghiên cứu Tonxtoi & Nguyễn Du? Đề nghị Các quý vị ở các Hội đăng lên fb thử xem? Xin cảm ơn!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s