Vì sao nói nước Mỹ không xâm lược nước nào cả?

Năm 1945, thắng trận, Mỹ chủ trương thành lập Liên Hiệp Quốc.

Chính nước Mỹ là nước yêu cầu Pháp trả lại Việt Nam, Anh trả lại Hồng Kông.

Năm 1946 sẽ thành lập Liên Hiệp Quốc. Trước đó, tên của tổ chức này là Hội Quốc Liên. Hội Quốc Liên yêu cầu Nhật Bản đảm bảo trời an tại Đông Dương, cho đến ngày tổ chức được tổng tuyển cử do Liên Hiệp Quốc giám sát.

Thực lòng, lúc đó Pháp không muốn cai trị Việt Nam nữa. Pháp muốn tạo ra một Liên hiệp rồi Việt Nam vào đó làm chư hầu trên danh nghĩa, kiểu như vương quốc Anh vẫn quản lý Úc về mặt lý thuyết. Nhiều người không hiểu cho rằng Pháp muốn tái chiếm Việt Nam, dẫn đến mấy cuộc chiến tranh về sau.

Nước Mỹ không xâm lược nước nào cả.

God bless you. God bless America.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 09 năm 2022.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
(Gặp ông Tôn Phi).
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s