Bữa cơm phải có thịt và có rau.

Ða số người không được ai dạy dỗ, nên họ chỉ biết người ta quảng cáo thịt “ngon”, rượu mạnh, v.v… Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh đều do ý niệm xấu tạo thành. Rồi họ có thể chọn vì họ biết đó là sự chọn lựa khôn ngoan, nhưng họ phải có sự hiểu biết để chọn điều đó.

Nếu như tường lò mổ bằng kính trong suốt, bạn sẽ bớt ăn thịt nữa. Bữa cơm phải có thịt và có rau. Hàm lượng cân bằng là đủ. Chính phủ tốt là chính phủ biết cân bằng giữa đời sống tinh thần và đời sống vật chất cho dân. Thành ra, tôi hy vọng trong tương lai tất cả chính phủ sẽ làm như vậy.

Bài diễn văn cảnh tỉnh thế giới nguồn gốc của mọi hình thức bạo lực, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trên thế giới. Chính phủ nên giáo dục người dân về sự nguy hại của thịt, rượu, và thuốc lá.

Từ trường tốt lành. Bản chất thiện lành nguyên thủy của nhân loại. Người ta nói: “Nhân dục với nhau”. Nghĩa là: Lòng tham không đáy. Vậy nên, chúng ta vừa có chiến thuật sống hàng ngày, vừa phải có chiến lược đảm bảo, tích trữ cho cuộc sống 5 năm sau, 10 năm sau.

Cứu hành tinh qua lòng yêu thương từ ái. Chính phủ Anh hiện giờ cũng đang cố gắng cấm hút thuốc nơi công cộng, họ cũng nên đề ngoài chai rượu như vầy: “Rượu có thể làm hư não và gây các chứng bệnh đáng kể” hay ít nhất cũng là “rượu giết người”. Có giết người thật! Uống rượu và lái xe làm chết hàng trăm ngàn người mỗi năm trên thế giới. Trong một số trường hợp uống rượu là tốt. Thánh Phao-lô cũng khuyên đệ tử là Ti-mô-thê thỉnh thoảng cũng nên uống rượu đôi lần.

Bài viết đã được đưa vào sách Ăn uống mạnh khỏe của tác giả Hoàng Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s