Nước Mỹ và chương trình sử dụng lính cứu hoả làm giáo viên.

Nạn khan hiếm giáo viên đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Nước Mỹ sáng tạo ra chương trình sử dụng lính cứu hoả làm giáo viên.

Chương trình này có thể áp dụng cho một số tỉnh thiếu hụt giáo viên hiện nay, như Dak Nông, Đắk Lắk, Bình Dương.

Giáo dục Mỹ đang xoay trục, từ hướng tri chi (hiểu biết) sang hướng lạc chi (kỹ năng giải quyết vấn đề). Họ áp dụng triết Việt Nho của triết gia Lương Kim Định khá thành công. Số năm kinh nghiệm thay thế cho bằng cấp, triết lý của người Mỹ là như vậy.

Việc tận dụng lính cứu hỏa để làm giáo viên giúp cho nước Mỹ tiết kiệm được ngân sách đào tạo, đồng thời có điều kiện sử dụng được nguồn lao động dôi dư.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

2 comments

  1. Ở xứ đông Lào ,sẽ có hiện tượng Lính cứu hỏa lại lấy từ Giáo viên ,vì lương Giáo viên …….đói quá và áp lực sổ sách,thi đua!🤣🤣🤣

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s