Truyện ngắn Bố và con gái: Nếu chiến tranh xảy ra tại Đông Dương.

Con gái Bảo An hỏi:

  • Bố Phi ơi. Nếu chiến tranh xảy ra tại Đông Dương, gia đình mình sẽ sống ở đâu?
  • Gia đình mình sẽ ra nước ngoài. Bố Phi nhận được lệnh di tản rồi.

One comment

  1. Tại sao chạy trốn chiến tranh đến nơi tạo ra chiến tranh? Nguồn gốc chiến tranh phải chăng là nơi đặt các nhà máy sản xuất vũ khí cung cấp cho chiến tranh?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s