Bạn đang nghĩ gì?

Đây là cô giáo Thảo. Cô giáo Thảo đang đọc trang sách Thời đại các vua Hùng, chiết trung giữa truyền tử và truyền hiền, trong cuốn sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Cô giáo dạy các học sinh rằng, bạn đang nghĩ gì, hãy ghi ra một tờ giấy. Điều đó có ích lợi. Những ý tưởng, được ghi lại, biết đâu ngày mai sinh ra kết quả.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: beauteme@gmail.com .

Mời quý vị đặt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.
Giá sách:
PDF: 250.000 vnđ.
Sách in: 500.000 vnđ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách:
142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Trân trọng cám ơn quý bạn.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s