Tự học sau bậc cấp 3 (Trung học) dễ hay khó?

Ảnh: Hai anh em nhà Tôn Phi.

Ngay cả những người có điều kiện cũng không thể nâng cấp được. Việc nâng cấp trình độ đòi hỏi một trình độ quốc tế mà ở Việt Nam rất ít người có khả năng với tới.

Cái học ở Việt Nam là cái học vì lợi, cho nên học xong quăng sách.

Khi học cấp 2, cấp 3, các em có học lực tốt tự tạo hả nền tảng tốt để khi ra trường phát triển được. Ngược lại có những em xong đại học cũng không phát triển được, vì không có nền tảng.

Chữ viết tắt cực kỳ tàn độc. Nhiều nhà giáo hô hào cải cách giáo dục, song cũng viết tắt. Hỏi cải cách giáo dục chỗ nào?

Tôi thường tạo email (hộp thư điện tử) cho ai nhờ, để họ liên lạc trong nước và quốc tế. Qua làm việc tôi thấy người Việt Nam thiếu tư duy khoa học. Nói như một bạn trong tập đoàn Intel, họ đã bị nhiễm độc quá lâu, nay văn minh tin lành vào giải độc cho họ.

Cách đây 5 năm, việc tự học dường như bất khả, ai mua sản phẩm nếu bạn học giỏi? Nhưng bây giờ chuyện đà rất dễ. Kinh tế thị trường tự do hơn trước một chút, dẫn tới nguồn thu nhập ngày càng ổn định hơn cho các nhà khoa học tự do.

Tôi còn thấy nhiều em học lực tốt, nhưng thang điểm của nhà trường sai, làm các em này bỏ học sớm.

Facebook không phải là một môi trường có văn hoá cao nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng vì nó có giao diện đẹp và có đông người dùng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 09 năm 2022.

Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s