Vì sao nói nhà báo là người kết nối những người tốt trong xã hội lại với nhau?

Trong xã hội, có nhiều người tốt, thuộc nhiều ngành nghề. Làm thế nào để kết nối họ lại với nhau?

Đó là trách nhiệm của nhà báo.

Ở Việt Nam, có kỹ sư cơ khí Lê Văn Vinh, bạn tôi, nói rằng: “Con người rất dễ bị thôi miên”. Thế nên, nhà báo phải bày cho người ta biết, cái nào là đúng, điều gì là sai.

Enginneer Lê Văn Vinh & philosopher Ton Phi.

Giữa những phồn đa dị biệt, con người vẫn có những điểm chung, đó là khao khát được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Bởi vậy người dân, đọc giả của các trang báo, cần những bài báo toàn diện và có chất lượng.

Nhà báo của ngày hôm nay phải am tường thật nhiều lĩnh vực.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Liên lạc nhà báo quốc tế Nguyễn Kinh Doanh: doanh@dslextreme.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s