Một số kỷ niệm trong quá trình làm sách Tìm hiểu về Thái Bình minh triết.

Em trai Nguyễn Hồng Huy cùng trường, đến mua sách và ủng hộ anh Phi 1 triệu đồng.

Đôi vợ chồng: vợ Việt, chồng Đài Loan đến mua sách và ủng hộ Tìm hiểu về Thái Bình minh triết của tác giả Tôn Phi.

Tôi viết cuốn sách này để tưởng nhớ thầy Nguyễn Việt Nho. Nói đúng hơn, tôi tập hợp lại các bài viết về văn hoá, tinh hoa Việt cổ của hai thầy Nguyễn Việt Nho và Nguyễn Việt Nhân để truyền lại cho con cháu.

Thái Bình minh triết (tức là triết Việt Nho) sẽ dẫn tới Đông y (mà chúng ta quen gọi là Trung y, thuốc nam thuốc bắc). Triết học La-Hy (mà đỉnh điểm là Kant, Hegel và các thứ duy vật) sẽ dẫn tới Tây y. Hai nền triết lý đã dẫn tới những hậu quả khác biệt.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: beauteme@gmail.com

Giá sách:

Sách PDF: 300.000 vNd.

Sách in: 650.000 vnđ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Quý vị ở nước ngoài đặt sách qua Paypal: tonphi93@icloud.com. Giá: 15 usd.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s