Triết gia Lương Kim Định, đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam.

Giáo sư Lương Kim Định. Ảnh tư liệu.

Triết gia Lương Kim Định, đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam.

Hướng đạo sư là từ dùng để chỉ những bậc sư biểu, hướng dẫn đời sống cho một dân tộc trong vòng 2-3 thế kỷ.

Xét theo những nghĩa đó, Lương Kim Định, đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam.

Kể từ sau Lương Kim Định, tôi mới thấy người thứ hai ở Việt Nam xứng đáng được gọi là triết gia. Đó là ông Nguyễn Huy Canh, với tác phẩm đỉnh cao “Hữu thể và tự do”.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng 09 năm 2022.
Tôn Phi.
Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Tác giả sách Nền nhân bản Nho giáo.

Ảnh bìa sách Nền nhân bản Nho giáo của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. ISBN: 979-8787638264

Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, Telegram) .

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s