Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Gia đình Charlie đi ăn sáng.
Mẹ M. vận động tranh cử cho nghị sỹ Young Kim:


Bố Phi và cô Triệu Vy đang vận động tranh cử cho thị trưởng Tạ Đức Trí.

Trúng được ghế thị trưởng thành phố Westminster mùa này, thể nào bác Tạ Đức Trí cũng mua ủng hộ bố Phi một bộ sách.

Con gái Bảo An bước vào lớp 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s