Chiều xoay trục của văn minh Việt Nam.

Văn minh Việt Nam đang xoay trục. Người Việt đang dần bỏ văn minh Phật giáo sang văn minh Cơ-đốc giáo.

Điều này được đảm bảo bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, được ghi chép trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 14: “ Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Một số Facebooker đáng đọc hiện nay: Ban Mai Toả Hương, Phạm Kính, Phan Vân Bách. Thêm cả Facebooker thúc đẩy đọc sách Huy Hoàng nữa. Asa Tran. Đây là những người đáng đọc nhất.

Sắp tới đây, một số tổ chức sẽ được công nhận. Chẳng hạn như, Hội thánh của Đức Chúa Trời. Có những điều hôm nay còn mới nhưng ngày mai chúng ta sẽ quen. Mới ngày hôm qua, hoàng đế La Mã còn truy lùng và bắt bớ các tín đồ Christ giáo vì cho là đạo lạ. Ngày hôm nay trên khắp thế giới đâu đâu người ta cũng nói nhau nghe về đấng Christ.

Chúng ta cần biết chiều xoay trục của nền văn minh quốc gia và nền văn minh thế giới, không phải để trục lợi, nhưng để chọn thái độ sống phù hợp, trong giai đoạn hội nhập tự do.

Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn.

Nhà văn Tôn Phi.
(Tonphi2021@hotmail.com).

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s