Chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng thế trận nền kinh tế tri thức.

Khi khám phá ra nền kinh tế tri thức, tôi đã rất vui mừng.

Chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng thế trận nền kinh tế tri thức tại những nơi cần.
Chúng tôi hướng dẫn bạn thiết lập nền kinh tế tri thức cho cộng đồng nhỏ của bạn.
Liên lạc:
Tonphi2021@hotmail.com.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý bạn tại quận 7, Sài Gòn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s