Giới thiệu từ điển Anh-Anh của đại học Oxford.

Số trang: 1800 trang.

Đặt mua tại: tonphi2021@hotmail.com.

Giá bán: 300.000 vnđ (giá tại siêu thị là 500.000 vnđ).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499

Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s