Hai bố con bé Bảo An đi ăn sáng. Mì xào bò và cà phê sữa.


Mời mọi người đến quận 7, Sài Gòn để ăn sáng với bố Phi và bé Bảo An.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s