Tạm biệt nữ hoàng Anh ELISABETH.

Đây là nữ hoàng Anh Elisabeth.
Bà là nhân vật chính trong bài “Tích lũy tư bản của nước Anh”, dài 2 trang, một bài rất quan trọng trong sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn.

Ảnh 1: Một bạn nữ ở Sài Gòn đang đọc sách về nữ hoàng Elisabeth.

Vào đời cái trị của bà, nước Anh có tích lũy tư bản, người dân Anh được hưởng y tế và giáo dục miễn phí. Kèm theo vô số sự tiến bộ.
Tất nhiên, công sức của nhiều trí thức , đảng phái Anh tiến bộ nữa.

Xin chúc mừng bà Elisabeth, một từ cuộc đời trung thực, có độ dày.


Đặt mua sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Phone, Zalo, WhatsApp, Signal, Viber, Paypal: +84344331741.

Hộp thư: tonphi2021@gmail.com.

Sài Gòn, ngày 09 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

2 comments

  1. Hello Dear,

    Please bear with me, I am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. I am Miss Eliana Ibrahim Coulibaly, I am a 24 years old female and also a medical student from the Republic of Ivory Coast , West Africa but I was born in London, United Kingdom.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s