Văn hoá của nước Anh, nhìn từ tuổi thanh xuân của nữ hoàng Anh Elisabeth.


Văn hoá của nước Anh, cái nôi của sự tự do mà khắp toàn cầu đang hưởng thụ.

Tại đây bình đẳng. Con vua cũng phải tham gia chiến tranh, tất nhiên không nước nào cho con vua ra tiền tuyến, chỉ cho nàng ở hậu phương.

Khoa học và nền giáo dục của nước Anh đạt chuẩn academic.

Một văn hoá như vậy, người vượt biên đi vào nước Anh nhiều.

Tôi có một cô bạn vừa gửi thư về từ nước Anh. Nàng là người da đen. Nàng khóc thương bà hoàng vừa mới qua đời.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: beauteme@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Đường lối chính trị của Liên hiệp Anh của tác giả Tôn Phi.

3 comments

  1. Người khôn ngoan là ở giữa thế gian nhưng không tham gia với thế gian.
    Chúng ta có thể đc giải thưởng bởi nó nhưng không tôn sùng ca ngợi nó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s