Gia đình Charlie đem đến cho đời những cuốn sách hay trên mọi lĩnh vực.

Hôm nay có một quý khách, một chị từ Canada đặt mua sách của nhà xuất bản Sống Mới. Cuốn Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s