Giáo sư, tiến sĩ Phạm Cao Dương, người duy nhất đủ trình độ để làm bộ trưởng bộ Quốc gia giáo dục.

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Cao Dương, người duy nhất đủ trình độ để làm bộ trưởng bộ Quốc gia giáo dục cho Liên bang Đông Dương.

Để làm bộ trưởng bộ giáo dục, cần ít nhất 2 yếu tố: Khả năng học thuật và óc tổ chức.

Về khả năng học thuật, không ai hơn Phạm Cao Dương. Xem bài “Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn. Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta” của ông.

Về óc tổ chức, tiến sĩ Phạm Cao Dương có khả năng tổ chức những chương trình nghiên cứu xuyên biên giới.

Nhiều người muốn đưa giáo sư Ngô Bảo Châu, chuyên gia toán học, lên làm bộ trưởng bộ giáo dục mà không được. Ông Châu giỏi chuyên ngành, cho về làm viện trưởng viện toán là hơn cả, nhất là sau phát ngôn phạt người làm lây Covid cho người đối diện. Những phát ngôn này, hạng già đời như tiến sĩ Phạm Cao Dương không bao giờ mắc phải.

Giáo sư, tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương, giảng dạy tại đại học Paris, là một niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam.

2 comments

  1. Ông chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác quan hệ cộng sinh, công việc là sự vận động cá nhân mỗi người mà thiếu ông thì xã hội vẫn có người học và người dạy học, xã hội loài người trải qua bao nhiêu thể chế cai trị vua chúa chết sẽ có người mới thay thế. Không cần thiết phải dùng từ duy nhất cho chủ nghĩa sùng bái cá nhân thịnh hành.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s