Giới thiệu sách Tự điển danh ngôn thế giới của Nhà xuất bản Sống Mới.


Giá sách:
Sách PDF: 250.000 vnđ.
Sách in: 500.000 vnd.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Một tác phẩm đỉnh cao của hai tác giả Xuân Tước và Bằng Giang, in 1971.

Đặc biệt các bạn ở nước ngoài, chúng tôi sẽ gửi sách qua đường DHL.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499-ACB-Tôn Phi

Hoặc Paypal: +84344331741

Hộp thư đặt sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s